شرکت مهندسی آب ، سازه ، فاضلاب دارای صلاحیت انجام خدمات مشاوره با پایه     یک تخصص تاسیسات آب و فاضلاب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مشاور و مدیریت پروژه برای طرحهای مهم و بزرگ عمرانی کشور ارائه خدمت می نمایند