تبدیل PDF دو ستونه به WORD تک ستونه

تبدیل PDF دو ستونه به WORD تک ستونه   نمونه تبدیل هایی که در اینجا قرار گرفته نمونه تبدیل های تبدیل PDF دو ستونه به WORD تک ستونه می باشد. این نمونه تبدیل ها داری نوشته های ساده و دارای عکس می باشند. با استفاده از روش تبدیل PDF دو ستونه به WORD تک ستونه بدون… Read More

OCR آنلاین فارسی

OCR آنلاین فارسی   فایل‌های تصوری و اسکن شده دارید که برای کارهایتان مجبور هستید آنها را تایپ کنید ؟! با استفاده ار OCR فارسی آنلاین و همچنین استفاده از تکلونوژی OCR فارسی احتیاجی به این کار نیست با استفاده از روش OCR آنلاین فارسی ، دیگر احتیاجی به تایپ نیست و با ورو به سایت و  ارسال فایل جهت تبدیل این… Read More