در خواست پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 مدیریت

تیکت به مدیریت

 بخش انتقادات و پیشنهادات

در خواست به بخش بخش انتقادات و پیشنهادات

 پشتیبانی سایت

در خواست به پشتیبانی سایت

 ارسال فایل

ارسال فایل جهت تبدیل

 ارسال فایل جهت(تست تبدیل)

در این قسمت فایل های پی دی اف و فایل اسکن شده یا عکس را بفرستیدتا نمونه تبدیل برای شما ارسال گردد. (مخصوص کاربرانی که در حال حاظر ثبت نام نکردند)