چه فایل ها و با چه زبان هایی را تبدیل می کنیم؟

چه فایل ها و با چه زبان هایی را تبدیل می کنیم؟   پی دی اف هایی  و فایل اسکن شده یا عکس که در اینترنت موجود می باشد و افرادی که از  آن ها استفاده زیاد می کند پی دی اف هایی و فایل هایی به زبان فارسی یا همراه با زبان عربی و… Read More

بعد از تبدیل فایل اسکن شده چه قسمتهایی را باید به صورت دستی درست کنیم؟

بعد از تبدیل – فایل اسکن شده – به WORD باید قسمتهایی را باید به صورت دستی درست کنیم یه ویرایش  که باید بصورت دستی انجام دهیم که شامل: قبل از اینکه علت ویرایش فایل اسکن شده OCR بپردازیم، لازم است اندکی هم به مشکلات خط فارسی ــ یا در واقع ویژگی‌های این خط ــ… Read More

بعد از تبدیل PDF به WORD چه قسمتهایی را باید به صورت دستی درست کنیم؟

بعد از تبدیل PDF به WORD باید قسمتهایی را باید به صورت دستی درست کنیم یه ویرایش خیلی خیلی کم باید انجام بدهید، که ,ویرایش بصورت دستی شامل:   حذف صقحه های خالی ویرایش تعداد خیلی کمی از پرانتز ها و کروشه ها ویرایش مکان صحیح عکسها درست کردن هدر و فوتر دقت در اعراب گذاری… Read More