Jan 24th بعد از تبدیل چه قسمتهایی را باید به صورت دستی درست کنیم؟(آپدیت شد)+نمونه تبدیل ها

اگر خروجی متن ساده بخواهید،یه ویرایش خیلی خیلی کم باید انجام بدهید، که بصورت دستی راحت پیدا میشه: مثلا :تعداد خیلی کمی از پرانتز ها و کروشه ها.تعداد خیلی کمی از اعداد که همراه با ممیز و و اسلش از ... بیشتر »