آموزش تنظیم کادر صفحه و منظم کردن نوشته ها در Word


نمونه نوشته ی نامنظم
برای این کار به قسمت PAGE LAYOUT رفته

بعد Columns را انتخاب می کنید

بعد Two رو انتخاب می کنید

سپس One را انتخاب می کنی


حالا کل نوشته ها منظم شد!


نمونه ی نوشته ی منظم شده--------------------------------------------------------------------------------------------------


دانلود نسخه ی اندرویدی سایت برای خرید راحت


http://convertpdf.ir/ir.convertpdf.apkکانال تگرام ما


http://telegram.me/convertpdfir
Wednesday, June 29, 2016

« برگشت